Agnietenberg

Uit Aardnoot
Ga naar: navigatie, zoeken


De Agnietenberg bestaat uit drie verschillende accommodaties met elk hun eigen unieke sfeer. Het Theehuis, de Wintertuin en de Hoeve. Het Theehuis en De Hoeve zijn beide geschikt om te trainen of te vergaderen. De Wintertuin voor een lunch, een avond uit of een heerlijk zomermiddag op het terras . Parkeren is geen probleem!

Adres: De Agnietenberg, Haersterveerweg 23-27, 8034 PJ Zwolle

Tel. (038) 453 28 72


Het gebied van De Agnietenberg kent een spirituele historie. Vroeger stond er het Agnietenklooster (1398). Thomas van Kempen leefde in dat klooster (hij stierf er in 1471). Hij behoort tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de (laat)middeleeuwse vernieuwingsbeweging, de Moderne Devotie. Geert Groote (1340-1384) is hiervan de grondlegger. De Moderne Devotie verzette zich tegen moreel verval van kerk en maatschappij en bepleitte (vanuit het IJsselgebied) het eenvoudige, gemeenschappelijke en geestelijke leven. Achtergrond: het kerkelijk gezag van de paus was ernstig aangetast door het Westers Schisma (1378-1417). Twee pausen resideerden er toen; één in Avignon, de andere in Rome. In alle geledingen van de kerkelijke hiërarchie was het verwerven van betaalde ambten en carrièremakerij als een sluipende ziekte doorgedrongen. In de samenleving stond materieel gewin hoger aangeschreven dan de houding van een innerlijk, evenwichtig levend mens.

Thomas van Kempen schreef in het Agnietenklooster zijn ‘De Imitatione Christi” (Over de navolging van Christus), een handreiking op de geestelijke weg voor gewone mensen. Tot op de dag van vandaag blijkt dit boek een bron van grote geestelijke en mystieke rijkdom te zijn met veel praktische wenken voor de opbouw van een persoonlijk geestelijk leven. Als stroming is de Moderne Devotie een Nederlands voorbeeld van de mystieke gedachte die je in vrijwel alle religieuze bewegingen aantreft. Nederigheid, soberheid en het gemeenschappelijk leven worden hierbij aanbevolen om geestelijke rijkdom te verwerven.