Het geld van de toekomst/Het bedrijfsleven en het milieu: vanuit het standpunt van het bedrijfsleven

Uit Aardnoot
Ga naar: navigatie, zoeken

[[../Instabiliteit van de munteenheid: kosten voor de zakenwereld|Instabiliteit van de munteenheid: kosten voor de zakenwereld]]

[[../]] (329)
Bernard Lietaer

[[../Conclusies: duurzaam geld|Conclusies: duurzaam geld]]

Een speciaal rapport van Global Business Network over duurzaamheid concludeerde:

‘Bedrijfsleven en milieu kunnen niet langer worden gescheiden. Het wereldwijde milieusysteem en het sociaal economische systeem horen nu bij elkaar het lot van de een is gekoppeld aan het lot van de ander. Als de conventionele industrialisering doorzet riskeert het het ecosysteem te laten instorten; als het ecosysteem instort, stort de economie in.
Het industriële stelsel is erg kwetsbaar voor een belangrijke ecologische verstoring. Multinationale ondernemingen zijn afgesteld als grandprixraceauto’s, om steeds weer snellere rondetijden te realiseren. Zij nemen aan dat het racecircuit volkomen effen is, zonder hinderpalen. Industriële installaties, gebouwen, fabrieken, leidingen voor de overdracht van energie, zij zijn allemaal ontworpen voor een beperkte hoeveelheid aannames met betrekking tot het klimaat en het ecosysteem voorzichtige maximale winstbelasting, beperkte weerstand tegen aardbevingen, een gestage stroom aan middelen. Maar we weten nu, uit studies naar zulke zaken als Arctische ijskappen, dat de natuur in staat is tot veel ernstiger verstoringen dan we op grond van de recente, relatief beperkte bandbreedte van klimaatveranderingen hebben aangenomen. Dit doet de operationele basis van de huidige industriële samenleving direct blootstaan aan het risico van wereldwijde ecologische verstoringen en de daarbijbehorende wijdverbreide natuurrampen.’[[../Noten#2-130|130]]

Zoals we eerder gezien hebben (in hoofdstuk 1) is de verzekeringsindustrie de eerste belangrijke sector wier winstniveau direct door dit verband is getroffen. Maar ook al is het de eerste, het is zeker niet de laatste sector die getroffen zal worden.