Complementary Currencies/Body of Knowledge 'Complementair Geld'

Uit Aardnoot
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze Body of Knowledge is mogelijk gemaakt door het programma 'Leren voor Duurzame Ontwikkeling' van Agentschap NL en geschreven door Stichting Points in opdracht van Agentschap NL.

De Body of Knowledge is een open-source kennisbank over complementair geld in verschillende verschijningsvormen. Dat betekent dat de kennisbank uitgebreid en aangepast mag worden, als u zich deskundig acht.

Doel van de Kennisbank is om kennis over complementair geld te ontsluiten naar departementen en ministeries zodat deze als mogelijk beleidsinstrument ingezet kunnen worden. Complementaire geldsystemen kunnen potentieel tot aanzienlijke kostenbesparing van publieke middelen leiden.

De Body of Knowledge bestaat uit 9 'artikelen'. Hierin worden alleen de belangrijkste complementaire geldsystemen behandeld. De kennisbank heeft geen pretentie definitief te zijn. Integendeel, zij hoopt een solide basis te zijn voor een verdere doorontwikkeling. Het staat u dus vrij nieuwe artikelen en nieuwe complementaire geldsystemen toe te voegen.

De Artikelen van de Body of Knowledge zijn tevens geplaatst (of zullen nog geplaatst worden) op: - Wikipedia - De Ning van Economy Transformers - Aardbron/Aardnoot


Een NL vertaling is in de maak