Holacratie

Uit Aardnoot
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Holacratie

Holacratie is het bestuur door de organisatie zelf—en dus niet het bestuur door de mensen binnen de organisatie of door de eigenaars van de organisatie, maar door de eigen "vrije wil" van de organisatie. Holactratie richt zich op het faciliteren van het opkomen van een natuurlijk bewustzijn voor zelfbestuur naar haar eigen natuurlijke doel of telos en zich te vormen naar haar eigen natuurlijke orde.
Bron: holacracy.org

Holacratie is geënt op de innige integratie van sociocratie en "agile development". "Agile development" is een praktijk die voortkomt uit de wereld van Open Source ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan vele technologische successen van Internet. Holacratie is een prachtige basis voor een gezonder vorm van symbiose.

Essentie

De essentie van holacratie:

 1. Beslissingen en keuze worden gemaakt op basis van instemming (principe van consent of het recht van argument).
 2. Kringorganisatie (of holarchie)—een groep personen verantwoordelijk voor het realiseren van het grootse gevaarlijke gedurfde doel. De kring heeft drie taken: leiden, uitvoeren en meten
 3. Dubbele koppelingen—verbindingen tussen twee kringen nemen minstens twee personen uit de ene kring deel aan de besluitvorming in de naast hogere kring. De persoon verantwoordelijk voor de leiding' en de "meting wordt gekozen door de leden van de naast hogere kring. De persoon verantwoordelijk voor het uitvoeren en de vertegenwoordiging van de belangen van de groep wordt gekozen door de leden van de groep zelf.
 4. Aanvaarde verantwoordelijkheid—verantwoordelijkheden en taken worden door leden van de kring zelf opgepakt, en nimmer uitgedeeld of opgedragen.
 5. Gekozen personen—personen voor een bepaalde rol en verantwoordelijkheid worden uitsluitend verkozen op basis van instemming (consent), na een open dialoog.
 6. Dynamische sturing—door het meten en leiden onstaan korte tergukoppellussen die voortschrijdend inzicht omarmen en voortdurend bijstellen in de richting van het grootse gevaarlijke gedurfde doel.

Succesvolle holacratie voegt daar nog aan toe:

 • Benevolent dictatorschap danwel een facilitator of dirigent die meedogenloos liefdevol is. Dit levert grote evolutionaire voordelen en voorkomt oeverloze dialogen op basis van het reacht van argument.
 • Transparantie.
 • Verstorende doelen.
 • Zakelijke zingeving.
 • Dynamische beloning.
 • Heldere documentatie en kennisdeling.

Structuurkenmerken

Een holacratie leidt tot "autohiërarchie" —als vanzelf tot een holarchie, een hiërarchie van holons.

Kringorganisatie

De organisatie is een holarchie van van semi-autonome, zelforganiserende kringen. Elke kring ontvangt een doel van haar hogerliggende kring en heeft de autoriteit en verantwoordelijkheid deze uit te voeren, te toetsen, en bestuurt haar eigen processen richting dat doel.

Dubbele verbindingen

Een lagere cirkel is altijd verbonden met de cirkel daarboven via tenminste twee personen die behoren bij en deelnemen in de besluitvorming van zowel de hogere als de lagere cirkel. Eén van die verbinders is de persoon met algehele verantwoordelijkheden voor de resultaten van de lagere cirkel, terwijl dan andere een vertegenwoordiger is gekozen door de deelnemers van de lagere cirkel.

Praktijkkenmerken

In de praktijk is holacratie een uitermate effectieve en efficiënte bestuurs- en werkvorm en leent zich dus uitstekend voor lenige praktijkgemeenschappen.

Individuele actie

Door de aanvaarde verantwoordelijkheid zijn de beslissers dichtbij de actie en kunnen autonoom handelen en keuzes maken die het geheel dichterbij het grootse gevaarlijke gedurfde doel brengen.

Cirkelbijeenkomsten

Kringgesprekken op basis van dialoog en, indien zinnig, met behulp van instrumenten zoals de spreekstok en waterklok en onder leiding van een facilitator die meedogenloos liefdevol is maken elke vergadering plezierig, creatief en productief.

Besluiten door integrale emergentie

Besluitvorming op basis van instemming zorgt ervoor dat iedereen gehoord wordt en dat alle argumenten boven tafel komen en geïntegreerd kunnen worden in de heelste oplossing, met het grootse gevaarlijke gedurfde doel als kompas.

Dit faciliteert het op laten komen wat toch al op wil komen.

Dynamisch sturen

Duur korte terugkoppellussen en regelmatige reflectie ontstaat een snel lerende organisatie, en biedt daarmee een concurrerende voorsprong en het vermogen tot innovatieve evolutie en slagkracht.

Integrale verkiezingen

Mensen worden voor sleutelrollen gekozen door een integraal verkiezingsproces op basis van instemming en na een open dialoog.

Herstellende rechtvaardigheid

Zodra aanspreekbaarheden wegvallen of een individuele actie tot kwaad leidt (in conflict met de waarden, beginselen of grootse gevaarlijke gedurfde doel, wordt de balans hersteld door een herstellend rechtvaardigheidssysteem in plaats van tot een bestraffend systeem. Eerst worden alle individuen betrokken om in de spiegel te kijken om hun eigen bijdrage aan de situatie boven water te krijgen en te toetsen aan hun verantwoordelijkheden om vervolgens de balans te herstellen door jouw eigen zaken ondergeschikt te maken aan het hogere, gemeenschappelijke doel of belang.

Een holacratie

 • brengt flexibele balans in het chaordisch gebied;
 • speelt in op persoonlijke voorkeuren;
 • overstijgt en omvat:
  • sociocratie;
  • egocratie;
  • bureaucratie;
  • democratie;
  • autocratie;
  • theocratie;
  • adhocratie.
 • maakt het mogelijk flexibel en effectief met al deze cratiën om te gaan afhankelijk van de behoefte in een specifieke situatie.