Kennis

Uit Aardnoot
Ga naar: navigatie, zoeken


Een pecha kucha over kennis waarbij de begeleidende tekst telkens een minisage is.

Kennis Pecha Kucha van Minisages

Doel

Doel.png

Het doel van deze presentatie is om aan de hand van de theorie van kennis en leren te bekijken hoe we innovatiever met Confluence kunnen omgaan. In het dit eerste gedeelte schep ik een context waarna we in het tweede gedeelte concreet gaan kijken naar het gebruik van Confluence.

Wat is Kennis?

Kennis.png

Wat is kennis? Kennis is dat wat geweten en toegepast wordt door de mens, een machine of de maatschappij als geheel. Vaak wordt er een onderscheid gemaakt tussen impliciete en expliciete kennis. Expliciete kennis is kennis die je makkelijk kan opschrijven in bijvoorbeeld Confluence of een boek. Een boek op zichzelf is echter geen kennis, het representeert kennis. Je moet er ‘iets’ mee doen om het toe te passen. Dit wordt impliciete kennis genoemd.

Wat is leren

CoP.png

Etienne Wenger bedacht een leerarchitectuur die hij Communities of Practice noemt. Een Community of Practice is een groep mensen die een bepaalde interesse, probleem of passie delen en door interactie hun kennis hierover uitwisselen. Zoals je ziet bestaat deze leerarchitectuur uit vier onderdelen.

Practice

African community.png

Practice heeft betrekking op gezamenlijke activiteiten, waarbij al doende wordt geleerd. Zie bijvoorbeeld deze Afrikaanse stam die een bepaalde dans onder de knie probeert te krijgen. Een ander voorbeeld zijn de iPhone workshops die eerdaags gegeven worden.

Pair programming

Dit is ook een goed voorbeeld van Practice: pair programming. Twee programmeurs zitten achter een computer te werken aan dezelfde stuk code. De een is degene die het toetsenbord bediend en de code dus daadwerkelijk schrijft. De tweede heeft een meer controlerende en vooruitdenkende taak.

Community

Gamescommunity.jpg

Community heeft betrekking op elkaar leren kennen en gemeenschapsvorming, waardoor het verantwoordelijkheidsgevoel wordt versterkt. Neem bijvoorbeeld deze game community. Mensen leren elkaar kennen door tegen elkaar te gamen en door tips en tricks met elkaar uit te wisselen. Een ander voorbeeld is de Flex Usergroup community waar sommigen van jullie lid van zijn.


Identity

Koninginnedag.jpg

Deelnemers ontwikkelen een gemeenschappelijke taal en gaan uitstralen waar ze trots op zijn. Hierdoor ontstaat er een identiteit. Hierbij kan je denken aan het oranjegevoel tijdens Koninginnedag, maar ook aan "The way to go" slogan of het woord innovatie waarmee E-id geassocieerd wil worden.

Meaning

Door uitwisseling van kennis en ervaring ontstaan nieuwe gezamenlijke formuleringen, interpretaties, definities ofwel betekenissen. Met behulp van deze Pecha Kuch presentatie probeer ik ook een soort context te creeeren die we in het tweede gedeelte nodig hebben om betekenis te geven.

Belang van Kennis en leren

Ferrari.png

Waarom is kennis en leren zo belangrijk? We leven tegenwoordig in een snelle wereld. Business die snel verandert, globalisering, nieuwe technologieën, innovatie, bottom-up management. Dit zijn allemaal voorbeelden die leiden tot hogere eisen aan het kennisniveau van de organisatie. Om dit hogere kennisniveau te bewerkstelligen zullen organisaties structureel aan kennisborging moeten doen.

Gisteren: Web 1.0

Webontwikkeling.jpg

Die kennisborging kunnen we faciliteren met internet technologie. Zoals je ziet op het plaatje heeft er in de afgelopen jaren een ontwikkeling plaatsgevonden van het web. We begonnen in de jaren negentig met Web 1.0: het klassieke internet waarbij iemand iets op internet publiceerde en anderen dit konden lezen.

Nu: Web 2.0

Web2.0.jpg

Nu bevinden we ons in de web 2.0 periode. Gebruikers hebben door tools zoals wikis en weblogs de mogelijkheid om zelf content te creeeren en publiceren. Doordat gebruikers met deze tools snel en makkelijk met elkaar in contact treden kan er kennis worden uitgewisseld. Web 2.0 is daarom in de basis een sociale ontwikkeling.

Metadata

Vuilnis.jpg

Groeiende informatiestromen, overload aan informatie, het wordt een puinhoop. Het wordt steeds moeilijker om de juiste informatie te vinden en de productiviteit neemt af. Om informatie toch vindbaar te maken en te voorzien van betekenis, is het belangrijk om te taggen. Een tagcloud maakt het mogelijk snel en eenvoudig informatie te ontsluiten.

Taxonomie

Bestand:Boom.png

Van oudsher proberen we informatie al op een bepaalde manier te structureren. Dit proberen we meestal via een boomstructuur te doen wat een taxonomie wordt genoemd. In Confluence maken we ook gebruik van taxonomieen. De meeste space pagina's worden gestructureerd in de fases van het ontwikkelproces.

Folksonomie

Web 2.0 Map.png

Met stip op nummer één is de folksonomie. Duizenden mensen hangen eigen trefwoorden aan blogpostings, bookmarks, filmpjes en muziek en scheppen zo een taxonomie goed aansluit bij het huidige taalgebruik en de cultuur. Het volk heeft het voor het zeggen, tagt zich te pletter, bundelt ze en leert elkaar kennen.

De Long Tail

Een economisch model die veel zaken rondom Web 2.0 kan verklaren is de Long Tail. In essentie komt deze theorie erop neer dat producten waar weining vraag naar is een groter aandeel in de markt innemen dan de producten waar wel veel vraag naar is. Door Web 2.0 kan iedereen een producent zijn en zo inspringen in niche markten.

Esmee Denters

Esmee Denters is een voorbeeld van de Long Tail. Er had nog nooit een cd van haar in de winkels gelegen maar door een filmpje op youtube te plaatsen is ze toch wereldberoemd geworden. Het internet biedt een oneindige schapruimte voor niche producten zonder beperkt te worden door fysiek ruimtegebrek.

Morgen: Web 3.0 Semantic Web

Zowel bij taxonomie als folksonomie hebben we het over metadata. Data over data. Bits die iets zeggen over bits. Die metadata inspireerde Sir Tim Berners-Lee, de geestelijke vader van Web 1.0, om het Semantic Web leven in te blazen, een universeel medium voor de uitwisseling van kennis door machines.

Verschil tussen Web 2.0 en Web 3.0

Webvanentiteiten.png

Het huidige web is vooral een web van documenten. Het semantic web geeft betekenis aan entiteiten in webpagina's en relaties tussen entiteiten en maakt deze beschikbaar voor het hele internet. De betekenis van entiteiten blijft dus niet beperkt tot een enkele webapplicatie. Door semantische databases met elkaar te koppelen wordt dit mogelijk.

Voorbeeld Paris

Paris.png

Neem bijvoorbeeld de woorden Paris Hilton. De meeste mensen zullen waarschijnkijk aan deze dame denken in plaats van het Hilton Hotel in Parijs. De betekenis, oftewel de semantiek, van de twee woorden kan verschillend worden opgevat. Wanneer het web begrijpt dat je het hotel bedoeld, kunnen er aanvullende diensten worden aangeboden zoals vliegtickets. Dit maakt het web nog waardevoller.

Tot slot

We gebruiken Confluence nu al twee jaar voor de vastlegging van onze kennis rondom projecten maar we gebruiken het eigenlijk al twee jaar op dezelfde manier. Het kan geen kwaad om eens kritisch te kijken naar het gebruik van Confluence want stilstand is achteruitgang. En dat is iets waar we ons tegen moeten wapenen!

Backup Slides

Lifehacking

Wisdom of the Crowds

Communities

Impliciete Kennis (tacit)

Expliciete Kennis

Long Tail

Taxonomie

Moderate Truck Number

Gezel en Meester

Conventies zijn je Vrienden

Vrije Structuur

Pattern Language

Excellence Guides

Pair Programming

The One Machine

Onemachine.png

Het Internet benadert ondertussen de rekenkracht van een enkelvoudig menselijk brein. Kevin Kelly nodigt je uit te tappen uit de rekenkracht van de 12 mijloen teraflop handcomputer: The One Machine. Brein versus One Machine: 100 miljoen megabytes versus 85.000 miljoen megabytes, en 100 miljard synapses versus 57 miljard hyperlinks. Oef.

Wijsheid

Hypercortex.jpg

Wat is leren

Je impliciete kennis zit opgesloten in je vaardigheden die je nodig hebt om je kennis toe te passen. Deze vaardigheden doe je op door ervaring, door dingen uit te proberen en door te kijken naar andere, meer ervaren mensen. Dit proces van vaardigheden opdoen noemen we een leerproces.

Social bookmarking

Een ander belangrijk web 2.0 concept is social bookmarking waarbij favoriete internetpagina’s gedeeld kunnen worden. Naast het internetadres kan er ook weer metadata worden toegevoegd in de vorm van tags. De meerwaarde van social bookmarking zit hem in de kracht van het grote getal. Alle bookmarks tezamen vormen een grote collectieve repository die met elkaar gedeeld en in relatie gebracht kunnen worden met bookmarks van anderen.

Introductie

Goedeavond allemaal. Welkom bij deze presentatie over kennis en leren en ook experimenteren. Naast dat deze sessie wordt gefilmd en ik een microfoon draag, geef ik deze presentatie ook op de Pecha Kucha manier. Pecha Kucha is een concept waarbij je twintig slides hebt die elk twintig seconden wordt getoond. Hierdoor duurt de presentatie in totaal zes minuten en veertig seconden. Het doel hierachter is dat je niet ontzettend lange presentaties krijgt, maar korte creatieve presentaties die to the point zijn

E-id als community

E-id kan in feite ook als een Community of Practice worden gezien. Als E-id hebben we een gemeenschappelijke doel en passie die ons samenbind: het schrijven van innovatieve software met behulp van java code. Met behulp van onze kennis proberen we klanten te helpen met innovatieve ICT oplossingen.

Brainstorm

Maurice-kennis-1.jpg

Maurice-kennis-2.jpg