Types

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Basic
 • "Booleaans" is een basisdatatype voor het beschrijven van een waarheidswaarde.
 • "Datum" is een basisdatatype om tijdstippen in een uniform formaat weer te geven.
 • Getal
 • "Tekst" is een basisdatatype om tekenreeksen van willekeurige lengte te beschrijven.
Contextual
 • "Annotatie-URI" is een variant van het URL gegevenstype, dat meestal wordt gebruikt voor een "owl:AnnotationProperty" exportdeclaratie.
 • "Code" is een variant van het Tekst gegevenstype, dat kan worden gebruikt voor technische teksten van willekeurige lengte, zoals broncode.
 • "External identifier" is a variant of the Text datatype to describe external resources (URI based) and requires assigned properties to declare an External formatter URI.
 • "Geografische coördinaat" is een datatype dat geografische locaties beschrijft. Voor volledige functionaliteit is de uitbreiding Semantic Maps vereist.
 • "Hoeveelheid" is a datatype to describe quantities with a numeric representation and a unit of measurement.
 • "Keyword" is a variant of the Text datatype that has a restricted character length with a normalized content representation.
 • Pagina
 • URL
Container
 • "Monolingual text" is a container datatype that associates a text value with a specific language code.
 • "Record" is a container datatype that specifies a list of typed properties in a fixed order.
 • "Reference" is a container type that allows to record additional information (e.g. provenance data) about a value assignment.
Compound
 • "E-mail" is a special datatype to represent an email.
 • "Telefoonnummer" is een speciaal gegevenstype om internationale telefoonnummers te beschrijven conform RFC 3966.
 • "Temperatuur" is a special numeric datatype to represent a temperature.

 • _anu (Annotatie-URI)
 • _boo (Booleaans)
 • _cod (Code)
 • _dat (Datum)
 • _ema (E-mail)
 • _eid (External identifier)
 • _geo (Geografische coördinaat)
 • _num (Getal)
 • _qty (Hoeveelheid)
 • _keyw (Keyword)
 • _mlt_rec (Monolingual text)
 • _wpg (Pagina)
 • _rec (Record)
 • _ref_rec (Reference)
 • _txt (Tekst)
 • _tel (Telefoonnummer)
 • _tem (Temperatuur)
 • _uri (URL)