Arm door Geld

Uit Aardnoot
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Arm door Geld
Arm-door-geld-kaft.jpg
Auteur(s): Henk van Arkel, Camilo Ramada
Taal: Nederlands
Type: Boek
Trefwoorden: geld, geldsystemen, armoede, economie, ruilnetwerken, globalisering, ontwikkeling, Brazilië, Latijns-Amerika, alternatieven, solidaire economie, sociaal geld, Trueques, LETS, Barter
Pagina's: 83
Download: Arm door Geld

Inleiding: Bouw mee aan kansen voor de armsten

 • geld als verkeerde globaliseringsmachine
 • ander geld, een andere wereld

We hopen dat u, ook al leest u niet alles, één ding duidelijk wordt uit dit boek: armoede is geen noodlot. Armoede heeft veel verschillende oorzaken en het geldsysteem is daarvan beslist een belangrijke. We beschouwen ten onrechte het geldsysteem dat nu bestaat als het enig mogelijke. Het wordt tijd om ons te realiseren dat we ook voor een ander geldsysteem kunnen kiezen. En zolang we die keus niet hebben gemaakt kunnen we niet zeggen dat armoede er nu eenmaal altijd zal zijn.

Trouwens, of we het leuk vinden of niet: we krijgen in de nabije toekomst sowieso met een ander soort geld te maken. Dat is zeker. Hoe het wordt, dat is nog niet te voorzien. Het zou kunnen zijn dat het nieuwe geldsysteem meer nog dan nu al het geval is de rijken rijker zal maken en de armen armer. Maar als we ons ervoor inzetten, is er ook kans op een heel andere ontwikkeling. Er bestaan nu al voorbeelden die iets laten zien van wat er kan gebeuren als we de kansen benutten die er liggen.

Nu is het dan ook hét moment om met zijn allen te proberen de ontwikkelingen de goede kant uit te duwen. Vandaar dat we u op deze wijze aanspreken en u uitnodigen een steentje bij te dragen.

Vooraf

Dit boek gaat over enthousiasme en inspiratie. En over de hoop dat een oplossing van de armoedeproblemen in de wereld haalbaar is. Deze hoop en dit enthousiasme willen we met u delen. Ze zijn gebaseerd op enkele gegevens die in dit boek aan de orde komen:

 • Het feit dat armoede ontstaat en versterkt wordt door systematische fouten in het geldsysteem.
 • De geschiedenis, die leert dat er andere en betere geldsystemen mogelijk zijn.
 • De veranderingen waaraan geld momenteel onderhevig is, en niet alleen omdat de Euro eraan komt.
 • Het besef dat we, juist nu het geldsysteem in beweging komt, kans maken de ontwikkeling te beïnvloeden.
 • Het feit dat twee belangrijke groepen in de rijke landen daar baat bij hebben: consumenten en kleine ondernemers.
 • De situatie in Latijns-Amerika, waar de potentie aanwezig lijkt om in deze nieuwe ontwikkelingen het voortouw te nemen.

Daarnaast gaan we in op hoe het huidige geldsysteem werkt, welke keuzes daarin gemaakt zijn, en wat dat met armoede te maken heeft.

Met dit boek introduceren we ook Strohalm aan u. We laten u zien waar Strohalm voor staat, wat Strohalm wil, wat Strohalm al bereikt heeft en wat Strohalm de komende jaren gaat doen.

We nodigen u uit mee te helpen deze ontwikkeling te versterken:

 • door mee te helpen aan de verspreiding van het gedachtegoed;
 • door de in dit boek beschreven ideeën ingang te de doen vinden bij bestaande projecten;
 • door zelf mee te gaan doen in het consumenten/bedrijven-netwerk;
 • door te helpen met de organisatie ervan;
 • door consumenten en bedrijven enthousiast te maken om mee te gaan doen in het consumenten/bedrijven-netwerk;
 • door uw contacten in warm te maken;
 • door donateur te worden van Strohalm.

We schrijven in dit boek vanuit de eerste persoon enkelvoud, in de ik-stijl dus. Dat doen we omdat daarmee onze persoonlijke betrokkenheid beter uit de verf komt.

We zijn Ada, Andrea, Arie, Gerard, Guus, Jan, Jeroen, John, Kees, Marjan, Marjolein, Miranda, Noortje, Pascal, Reinier, Renée, Rinke, Ruud en vele anderen dankbaar voor hun directe of indirecte ondersteuning.

Henk van Arkel, Camilo Ramada