Het geld van de toekomst

Uit Aardnoot
Ga naar: navigatie, zoeken
Het geld van de toekomst
Het-geld-van-de-toekomst-boekkaft.gif
Auteur(s): Bernard Lietaer
Taal: Nederlands
Type: Boek
Trefwoorden: geld, geldsystemen, maatschappij, toekomst, economie, rente, zakelijk, financieel, LETS, Ithaca Hours
Pagina's: 478
Download: Het geld van de toekomst

Het geld van de toekomst is een Nederlandse vertaling van Bernard Lietaer's The Future of Money.

Eén van de mooie verhalen over rente op schuld is het verhaal van Het elfde schijfje.

Van:

Bernard Lietaer <blietaer[at]earthlink[dot]net>

Onderwerp:

Re: Fwd: Digitale versie van "Het geld van de toekomst"

Datum:

17 February 2009 11:23:43 GMT+01:00

Aan:

Martien van Steenbergen <Martien[at]Aardbron[dot]nl>

Bericht:

Beste Martien,

Ik heb je gisteren een "maagdelijke boek" afgezonden naar je huisadres.

Het boek is volledig uitgeput bij de Boekerij al meer dan vijf jaren terug, en zij hebben geen intentie om het terug uit te geven.

De rechten gaan dus naar mij terug.

En ik geef u hiermee mijn akkoord dat u het zou uitgeven voor gratis download op het Net, onder een creative commons license.

Ik had begrepen dat u dat wenste te doen om meer debat op het Net te scheppen.

Beste groeten,

Bernard

www.lietaer.com


Help helpen

De financiering van het beschikbaar maken van deze digitale tekst komt tot stand door vrijwillige bijdragen door hen die zelf het nut hiervan ondervonden. Vanuit de wens om dit met anderen te delen kan men naar draagkracht een donatie geven. Het doet er niet toe of een gift nu groot of klein is, zolang deze maar vanuit het hart gegeven is met de wens om anderen te helpen zodat iedereen die onze producten of diensten inzet kan zeggen: De hulp die ik heb ontvangen, werd financieel mogelijk gemaakt door de vrijgevigheid van anderen die al eerder gebruik hebben gemaakt van deze diensten. Laat mij nu bijdragen in de kosten van een komende inspanning, zodat ook anderen de weldaad van deze hulp kunnen ondervinden.

Vrijwillige donaties kunnen gedaan worden t.n.v. Aardbron, Rabo 1472.27.402 o.v.v. Het geld van de toekomst.

Succes en plezier,
Martien-handtekening.png
Martien van Steenbergen.

PDF-versie van “Het geld van de toekomst”

Er is een tijdelijke digitale versie van “Het geld van de toekomst” van Bernard Lietaer in PDF onde CC-BY-NC-SA-licentie beschikbaar die dankzij hem op deze manier beschikbaar gesteld wordt. De kaderteksten en figuren zijn aan het einde toegevoegd. De paginanummering en de inhoudsopgaven kloppen niet met elkaar vanwege herformattering. Alle figuren ontbreken ook in het PDF-document.

Pdf-16x16.gif Bestand:Lietaer Het geld van de toekomst origineel.pdf

Lijst van figuren

Alle figuren van Het geld van de toekomst zijn te vinden op:

Categorie:Het geld van de toekomst

Om handig de begeleidende tekst van een figuur te vinden:

  1. Klik op het gewenste figuur in Categorie:Het geld van de toekomst.
  2. Klik bovenin de pagina op “Bestandsverwijzingen”; dit brengt je naar onderaan de pagina.
  3. Klik op een van de bestandsverwijzingen uit de lijst.

Het geld van de toekomst

Voorwoord 15
Drie beloftes 15
Mijn standpunt 17
Deel I. Wat ís geld? 19
Samenvatting van Deel I 20
Overzicht per hoofdstuk 21
Hoofdstuk 1. Geld—de basis van alle mogelijkheden 23
De Hogedrukketel 23
Verouderingsgolf 25
De informatierevolutie 28
Klimaatverandering en ondergang van biodiversiteit 30
Monetaire instabiliteit 34
Geld als de kern van de Hogedrukketel 35
Wat is Duurzame Voldoening? 37
Waardoor wordt Duurzame Voldoening tegengehouden? 41
Vier seizoenen in 2020 42
Het creëren van Duurzame Voldoening met behulp van complementaire munteenheden 51
Een kaart voor de weg naar uw geld, uw toekomst 52
Hoofdstuk 2. Het geld van vandaag 55
Een ‘eenvoudige’ vraag 55
Waar komt het geheim van geld vandaan? 56
De geschiedenis van het geld 56
De noodzaak van het vertrouwensspel 61
Waarom geld geen ding is 62
Een werkdefinitie van geld 64
De oorsprong van de macht van het geld 65
Veranderingen in geld en macht 66
Vier belangrijke ontwerpeigenschappen 67
Nationale munteenheden 69
‘Fiat’-geld 70
Bankschuld 70
Rente 72
De gevolgen van rente 75
Bevorderen van concurrentie 75
De noodzaak van eindeloze groei 78
Het effect van concentratie van welvaart 79
Wat nu? 81
Hoofdstuk 3. Cybersfeer—de nieuwe geldgrens 83
Postindustriële Samenleving is Kennis Tijdperk 83
De aard van de informatie 86
Gevolgen voor de economie en de samenleving 88
De positieve krachten 89
De negatieve krachten 90
Distributie en detailhandel 92
Goedkoper dan de groothandel? 92
Nieuwe producten? 93
De volgende Gutenberg-revolutie? 94
Gevolgen voor het geld 95
Betalingssystemen 96
Nieuw geld 97
Gevolgen voor banken en financiële diensten 99
Wijsheid in het Informatietijdperk? 101
Hoofdstuk 4. Vijf scenario’s voor de toekomst 106
Scenario’s—een blik op de toekomst 106
De Officiële Toekomst: ‘Meer van hetzelfde’ 107
Waarom de Officiële Toekomst níét zal plaatsvinden 108
Het Corporate Millennium 111
Tijdschema voor de overgang 117
Hoe is dit mogelijk? 119
De Zaak van de Onbekende Megawinkel 121
Van Informatietijdperk naar Corporate Millennium 125
Risico voor privacy 125
De BV Onderwijs 133
Geloofwaardigheid van de media 133
De autonome macht van de onderneming 136
De grondoorzaak? 137
Zorgzame Samenlevingen 138
Het beoordelen van de mogelijkheden van een verstoring 141
Een monetaire ineenstorting? 141
Een Californische ‘Hele Grote’ 143
Gevolgen van een combinatie 143
De krachten die de Zorgzame Samenleving voeden 143
Hel op Aarde 145
Duurzame Voldoening 155
De vier scenario’s in perspectief 158
De twee drijvende krachten 158
Een laatste vraag: waar staat het ‘Officiële Toekomstscenario’ op deze kaart? 160
Deel II. Kies uw toekomst van het geld 161
Hoofdstuk 5. Complementaire munteenheden die de werkgelegenheid bevorderen 165
Een belangrijk verschil 164
De relatie met volksgezondheid 167
De relatie met geld 168
Werkloos? Wie? Ik? Het banenprobleem van vandaag 168
Het tijdperk van afslanking 170
Economische gevolgen 174
De vooruitziende blik van Keynes 177
Sociaal politieke gevolgen 178
Economische uitsluiting 179
Geweld 180
Angst bij de meerderheid 180
Politieke polarisatie 181
Terugkoppeling naar toenemende werkloosheid 182
Casestudy’s 182
Traditionele oplossingen 183
Oplossingen van politiek rechts 183
Leren van het verleden ter rechterzijde? 184
Oplossingen van politiek links 184
Leren van het verleden ter linkerzijde? 185
Waarom traditionele oplossingen deze keer niet zullen helpen 185
Ons volgende belangrijke sociaal politieke probleem 186
Links noch rechts, maar voorwaarts? 187
Het pad dat we in de jaren dertig niet bewandeld hebben 191
De problemen van 1930: enkele verschillen en overeenkomsten 192
De oplossingen van 1930 192
Compenseren voor de schaarste aan nationale munteenheid 193
Prikkels voor circulatie 193
Het Duitse Warastelsel 195
Het zegelgeld van Wörgl 198
Betaalmiddel tijdens de depressie in de VS 202
Enkele politieke lessen 204
‘Technische’ monetaire besluiten en politieke gevolgen 205
De stelsels van vandaag 208
Enkele verschillen verduidelijken 210
LETS 211
Canadese prototypes 211
Verenigd Koninkrijk 212
Nieuw Zeeland 216
Australië 218
Frankrijk: ‘Le Grain de Sel’ 218
WIR 220
Munteenheden voor regionale ontwikkeling 223
Europa 223
Japan 225
Het financieren van kleine ondernemingen 228
Plaatselijke loyaliteitsprogramma’s 229
Conclusie: complementaire munteenheden als ‘vroege prototypes’ 231
Hoofdstuk 6. Munteenheden voor gemeenschappen 234
Het verval van gemeenschappen 234
Het opbouwen van gemeenschapszin en de ‘geschenkeneconomie’ 236
Enkele voorbeelden 238
Kloostergemeenschappen 238
Traditionele samenlevingen 239
Moderne samenlevingen en de wereld der wetenschappen 240
Hoe gemeenschappen in verval geraken 241
Munteenheden die gemeenschapszin bouwen 243
Enige voorbeelden uit het dagelijks leven 244
Tijddollars 246
Ithaca-uren 249
De PEN Exchange 252
Curitiba: de Braziliaanse stad die de Derde Wereld achter zich liet 254
Een munteenheid voor gezondheidszorg in Japan 259
Tlaloc 261
Bia Kud Chum 262
De oorsprong van Bia Kud Chum 263
Hoe het Bia Kud Chum-stelsel van gemeenschapsgeld werkt 264
Complementaire munteenheden in het Informatietijdperk 266
Een voorbeeld van een geïntegreerd ontwerp voor een munteenheid: Commonweal Inc. in Minneapolis 266
Het concept 267
Voordelen van de benadering met dubbele munteenheid 268
Voor deelnemende ondernemingen 268
Voor non-profitorganisaties 268
Voor leden-deelnemers 269
Voor werklozen en economisch achtergestelden 269
Voor de rest van de gemeenschap 269
Internetgeld voor virtuele gemeenschappen 270
Virtuele gemeenschappen vs. een monopolie van nationale munteenheden op het net 270
Het net: een ideale Yin plaats voor economische symbiose 271
Wenselijke eigenschappen van internetmunteenheden 271
Een oplossing: een clearinginstelling voor complementaire munteenheden op het net 272
Conclusies: munteenheden voor gemeenschappen 273
Hoofdstuk 7. Enige praktische zaken 275
Complementaire munteenheden, wettelijke aspecten en belastingen 276
Zijn complementaire munteenheden wettig? 276
Hoe zit het met de belastingen? 276
Complementaire munteenheden, centrale banken en inflatiedruk 277
De reactie van centrale banken op complementaire munteenheden 277
Waarom Nieuw Zeeland gelijk heeft 281
De kwestie van geografische schaal voor monetaire politiek 282
Werkloosheid in het Informatie Tijdperk 282
Terug naar de toekomst van particulier geld? 283
Een oproep 284
Elementen voor een Europese sociale politiek voor het Informatietijdperk 286
De invoering van de euro 286
Het dilemma van de euro 287
Sociale en politieke gevolgen 288
De noodzaak van een permanente oplossing voor regionale verschillen 288
Een voorstel 289
Passieve tolerantie 290
Matig ondersteunend 290
Sterk ondersteunend 291
Welke politiek? 293
Enkele bezwaren tegen een strategie van meerdere munteenheden 293
Hoe kunt u uw eigen complementaire munteenheid opzetten? 296
Drie sleutels voor succesvolle implementatie 296
Goede tijdsplanning 297
Kwaliteit van plaatselijk leiderschap 297
Deugdelijk ontwerp van een complementaire munteenheid 299
Enkele technische lessen uit de jaren dertig die vandaag toepasbaar zijn 301
Hoofdstuk 8. Een munteenheid voor de wereld—hoe het geld duurzaam te maken 303
Duurzaamheid op de lange termijn 304
Positieve resultaten van het moderne geldstelsel 305
De stand van zaken op Biosfeer Aarde 307
De drie middelen van overtuigingskracht 308
Relatie tussen geldstelsels, de manier waarop we tegen de tijd aankijken en duurzaamheid 309
‘Discounted Cash Flow’ is ‘Discounting the Future’ 311
De ‘visie’ op de korte termijn versus duurzaamheid 314
Relatie met rentevoet 314
Verziende Bril? 315
Een Global Reference Currency (GRC) en de Terra eenheid 318
Theoretisch en praktisch verantwoord 320
Historische precedenten 324
Mogelijkheden voor implementatie 325
De Terra als initiatief van het bedrijfsleven 325
Instabiliteit van de munteenheid: kosten voor de zakenwereld 325
Het bedrijfsleven en het milieu: vanuit het standpunt van het bedrijfsleven 329
Conclusies: duurzaam geld 329
Hoofdstuk 9. Duurzame Voldoening 333
Een bezoek aan de campus van Stanford 333
Het definiëren van Duurzame Voldoening 342
Naar een Integrale Economie? 344
Een taoïstisch standpunt: alles draait om evenwicht 344
De Yin-Yang-samenhang 347
Een schema van complementaire Yin-Yang-munteenheden 349
Integrale Economie of complementaire Yin-Yang-economieën 351
De drie golven naar Duurzame Voldoening 355
De Golf van Waardeverschuiving 355
Wereldbeeld van de subcultuur van Cultureel Creatieven 357
Wat verrast ons? 358
Geen organisatie 358
Geen spiegel 358
‘Groenen’ en ‘Integrerende’ Cultureel Creatieven 359
De Cultureel Creatieven: een wereldwijde verschuiving? 359
De Informatiegolf 362
De Geldgolf 362
Een monetair systeem voor Duurzame Voldoening 363
Waarom een systeem van munteenheden met meerdere niveaus? 364
Organisatorische vereisten 366
Na 2020? 369
Het monetaire stelsel in 2020: een overgang met vier versnellingen 370
Een Global Reference Currency (GRC) 370
Drie internationale munteenheden 372
Enkele nationale munteenheden 374
Plaatselijke complementaire munteenheden 374
De Vier Seizoenen in 2020, opnieuw bekeken 377
De Vier Scenario’s, opnieuw bekeken 378
Conclusie 379
Epiloog en Voorspel 381
Een Algemene introductie over de wijze waarop geld werkt 383
‘Uw’ geld 384
Hoe werkt de bankwereld? 384
Hoe begon bankieren en het ‘moderne’ geld? 385
Het geheim van ‘modern’ geld 387
‘Oud’ en ‘nieuw’ bankieren 389
Kredietmarkten 390
Creditcards 391
Uw spaargeld: waardeopslag 392
Een scorekaart 393
Onroerend goed 394
Aandelen 395
Obligaties 396
Vreemde valuta 396
Valutamarkten 397
Het wereldwijde casino 398
Waarom treedt valutaspeculatie op? 401
Derivaten 402
Het centrale zenuwstelsel van het kapitalisme 405
Centrale banken en andere brandweermannen 406
Nationaal niveau 408
Waar komen centrale banken vandaan? 408
‘Familieportret van het geld’ 410
Het supranationale niveau 411
Geld als stelsel 412
Het standpunt van de brandweerman 412
Machtsverschuiving 413
Toegenomen valutavolatiliteit 413
Stabiel of instabiel, dat is de vraag 414
De cirkel is rond: weer terug naar u 418
Bijlage A. Andere functies van het geld 421
Bijlage B. Verklarende woordenlijst 423
Bijlage C. Complementaire munteenheden in Nederland en België 432
Een kort overzicht 431
Precedenten in het verleden 432
Het muntwezen ten tijde van Karel V 434
Centralisatieproces in Nederland 435
Enkele in Nederland werkzame systemen van complementaire munteenheden 441
Noppes 442
Amstelnet 444
LETS-ruilwinkel Feijenoord 445
Enkele voorbeelden in Vlaanderen 447
De eerste Belgische LETS-groep 447
LETS Antwerpen 449
InterLETS, van LETS-kring naar LETS-kring '
Vrouw Holle—Begijnendijk 451
Met LETS tegen sociale uitsluiting 454
Over de schrijver 455
Dankwoord 456
Noten 457